M-BUD - logo

Referencje

WEYERHAUSER

Zleceniodawca:
Budimex S.A.

Powierzone zadania:
kompleksowa obsługa budowy ciężkimi maszynami budowlanymi. Prace ziemne, pionowy i poziomy transport materiałów i pracowników, montaż konstrukcji.

Centrum Dystrybucyjne
Jeronimo Martins Polska

Zleceniodawca:
Budimex S.A.

Powierzone zadania:
kompleksowa obsługa budowy ciężkimi maszynami budowlanymi. Prace ziemne, pionowy i poziomy transport materiałów i pracowników, montaż konstrukcji.

Rozbudowa II terminala
lotniska w Gdańsku

Zleceniodawca:
Opal Sp. z o.o.

Powierzone zadania:
kompleksowa obsługa budowy ciężkimi maszynami budowlanymi. Prace ziemne, transportowanie materiałów, montaż szklanych fasad i konstrukcji.

Rozbudowa Rafinerii Gdańskiej
Program 10+
(Instalacja hydrocrackingu)

Zleceniodawca:
Hydrobudowa Polska S.A.

Powierzone zadania:
kompleksowa obsługa budowy ciężkimi maszynami budowlanymi. Prace ziemne, pionowy i poziomy transport materiałów i pracowników, montaż konstrukcji.

Budowa drogi ekspresowej nr 7

Zleceniodawca:
Warbud S.A.

Powierzone zadania:
kompleksowa obsługa budowy ciężkimi maszynami budowlanymi. Pionowy i poziomy transport materiałów i pracowników, roboty ziemne, rozładunki i załadunki.

Wieżowce Waterfront w Gdyni

Zleceniodawca:
Opal Sp. z o. o.

Powierzone zadania:
kompleksowa obsługa budowy ciężkimi maszynami budowlanymi. Montaż paneli fasadowych. Pionowy i poziomy transport materiałów i pracowników, rozładunki i załadunki.